Over SportFysio Oost

Wat kan de NVFS-Sportfysiotherapeut® voor u betekenen?

De NVFS-Sportfysiotherapeut® geeft advies op gebied van:

 • Sportblessurebehandeling
 • Sportblessurepreventie
 • Sportmaterialen
 • Sportschoeisel
 • Tapen, bandageren en bracing
 • Trainingsopbouw
 • Trainingsvervangende arbeid
 • Sportkeuze
 • Vroegsignalering (dreigende blessures)

Advies kan worden gegeven aan individuele sporters, groepen sporters, verenigingen, bestuurders, trainers, sportmasseurs.

De NVFS-Sportfysiotherapeut® werkt niet alleen in zijn praktijk, maar ook op het sportveld en in de sporthal en wordt ieder jaar bijgeschoold in de nieuwste onderzoek- en behandeltechnieken, alsmede in de EHBSO (Eerst Hulp Bij SportOngevallen). Hiervoor dient per 5 jaar een aantal punten te worden behaald om geregistreerd te blijven in het register Sportfysiotherapie. Deze punten worden behaald door bijscholing, cursussen en bezoeken van congressen en seminars.

Nieuwe eis toegevoegd aan de registratie van de NVFS sportfysiotherapeut: voor 2015 aantoonbaar gestart met de masteropleiding (musculoskeletaal ec.).

Werkgroepen

Binnen SportFysio Oost (SFO) zijn de deelnemers ingedeeld in zogeheten werkgroepen. Deze werkgroepen werken aan het bijhouden en bijwerken van de laatste (evidence based) inzichten over een specifieke aandoening of klacht. Regelmatig worden de resultaten van de werkgroepen gepresenteerd aan de totale groep SFO therapeuten. De resultaten worden gedeeld met verwijzers/artsen en in congresbijeenkomsten die door SFO worden georganiseerd.

Voorbeelden van de werkgroepen:

 • Protocol Enkelbandlaesies
 • Protocol Schouder Impingement
 • Adductoren klachten
 • Achillespees vraagstuk
 • Jumpers’ Knee

Daarnaast zijn er de:

 • Congrescommissie
 • PR Commissie