Herstart activiteiten SportFysio Oost

In de vergadering van 15 mei j.l. is besloten dat Sportfysio Oost als IOF een doorstart gaat maken. Alle (oud) leden worden binnenkort benaderd om opnieuw deel te gaan nemen aan dit netwerk van Sportfysiotherapeuten in Twente. Maar ook geregistreerde collega sportfysiotherapeuten die nog niet eerder deel hebben uitgemaakt van het SFO zijn van harte welkom. Het accent van deelname aan dit netwerk zal vooral liggen op activiteiten gericht op “de sporter”, een actieve deelname aan (sub)programma’s wordt verwacht.

De eerste vergadering, zal worden gehouden op 11 juni a.s. 19.30 uur, Locatie afdeling fysiotherapie van het ZGT in Almelo.

Nieuwe website live

Nieuwe website live

Vandaag is onze nieuwe website live gegaan! Op deze website vindt u informatie over SportFysio Oost, onze missie en visie, aangesloten sportfysiotherapeuten […]